Etusivu / Tietosuoja ja rekisteriseloste

Tietosuoja ja rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Kokkolan Vaunupalvelu / Masac Oy (Y-tunnus: 2025662-8)
Jänismaantie 13, 67800 Kokkola

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Antti Österberg
antti.osterberg@vaunupalvelu.fi
p. 040 515 8159

Rekisterin nimi

Kokkolan Vaunupalvelun asiakkaiden ja verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö tai yritys on asioinut Kokkolan Vaunupalvelun kanssa käymällä liikkeessä, puhelimitse, sähköpostilla, verkkokaupassa, messuilla tai jollakin muulla tavalla.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

  • Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
  • Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde

Henkilötietoja käytetään asiakaskokemuksen parantamiseen ja tilausten käsittelyyn. Rekisterin käyttötarkoitus on Kokkolan Vaunupalvelun asiakasrekisterin ylläpitäminen. Tietoja voidaan käyttää Kokkolan Vaunupalvelun toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin sisältämät tiedot Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Henkilötunnus
  • Palkkatiedot
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Osoite
  • IP-osoite

Tietojen luovutus ja poistaminen

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille tarpeettomasti. Tilanteesta riippuen tietoja voidaan joutua luovuttamaan seuraaville tahoille rahoitusyhtiöt (ainoastaan sähköisesti, käyttäjatunnuksella ja salasanalla varustettua suojattua yhteyttä pitkin), vakuutusyhtiöt, kuljetusliikkeet, Trafi tai viranomaistahot.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Kokkolan Vaunupalvelun sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia.
Rekisteri sijaitsee Kokkolan Vaunupalvelun järjestelmässä, johon ei pääse ilman salasanaa. Osaa tiedoista (esim. kauppasopimukset) saatetaan säilyttää lukituissa kaapeissa.

Rekisterinpitäjän ohjeistus tietojen käsittelijöille

Rekisterinpitäjä on antanut ohjeistuksen tietojen käsittelijöille ja olemme käyneet läpi tässä asiakirjassa kirjoitetut asiat.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;

b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai

c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön sähköpostitse osoitteeseen antti.osterberg@vaunupalvelu.fi tai postitse osoitteeseen Jänismaantie 13, 67800 Kokkola .

Tyytyväisten asiakkaiden verkkokauppa karavaanareille!

Hyvä valikoima tarvikkeita ja varaosia.
Helppo tilaus ja nopea toimitus!

Siirry verkkokauppaan