TULOSSA OLEVAT AJONEUVOT / PÅ KOMMANDE

 • Kabe 880 Imperial BTDL KS 2024 MYYTY/SÅLD
 • Kabe Royal 560 GLE B2 KS 2024 MYYTY/SÅLD
 • Kabe Onyx TDL E2 KS 2024 MYYTY/SÅLD
 • Kabe Ametist 560 XL XV2 KS King Selection 2024 MYYTY/SÅLD
 • Kabe Ametist 560 GLE B2 KS King Selection 2024
 • Kabe Ametist 560 GLE B2 KS King Selection 2024 MYYTY/SÅLD
 • Kabe Ametist 560 XL XV2 KS King Selection 2021
 • Adria Adora 593 UK 2019 VARATTU/RESERVERAD
 • Adria Alpina 763 UK 2018
 • Hobby Premium 660 WFU 2018
 • Kabe Royal 520 XL XV2 KS 2017/2019
 • Kabe Ametist XL XV2 KS 2014
 • Kabe Smaragd XL XV2 KS 2013 MYYTY/SÅLD
 • Polar 620 TR DB 2011/2014
 • Solifer 560 TBR Finlandia 2008
 • Solifer S6+ 2001 MYYTY/SÅLD
 • Kabe Diamant GLE 1998
 • Solifer 610 Finlandia 1997/1998
  Hobby 450 Excellent Easy 2005
  Hobby 560 KMFe Excellent Easy 2007